ProjectNL met Raaak personeel.

Onlangs zijn wij gestart met een mooi project met Raaak personeel.

Zij hadden aan hun voltallige personeel gevraagd of zij een taalcursus Nederlands wilden volgen. Medewerkers zonder kennis van de Nederlandse taal maar ook Nederlandse medewerkers die graag hun grammatica willen verbeteren, bijvoorbeeld om betere mails en nieuwsbrieven te schrijven. 

Hier kwamen zeer positieve reactie’s op vanuit Noord-Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. Wij hebben meteen actie ondernomen en hebben iedereen gesproken om te achterhalen wat zij precies willen leren en wat daarvoor nodig is. Maatwerk dus, dat is waar Raaak personeel en Idiomas Taleninstituut voor staan. 

Binnen 1 week zijn de gesprekken gevoerd, lesmateriaal op maat besteld en contracten ondertekend. De eerste cursisten zijn al begonnen!

De cursussen worden gegeven op locatie, online en bij Idiomas.

14-2-23.