Einde cursus Nederlands bij Trayplant.

Vorige week was het de beurt aan Stefan en Catalina om hun certificaat in ontvangst te nemen.

Na een intensieve taaltraining Nederlands kregen wij een rondleiding door hun werkplek bij Van der Avoird Trayplant.

De nadruk tijdens deze cursus lag op het onderdeel conversatie. Het resultaat daarvan was duidelijk merkbaar tijdens de rondleiding.

24-10-23.